سرویس آنلاین خدمات برقکاری

هوشمندانه، ایمن و با قیمت مشخص انتخاب کنید

سیم و کابل

سیم و کابل
سیم کشی گرچه در حالت عادی قابل مشاهده نیست و شاید کم اهمیت جلوه کند اما از اصلی ترین موارد خدمات برقکاری به شمار می رود. لذا هم در کیفیت اجناس مصرفی و هم در کیفیت انجام خدمات بایستی دقت بالایی را در نظر گرفت.
خدمات مربوط به این سرویس • واحد (نامشخص)
  قیمت : 35,000 ریال
 • کابل کشی تلفن 10 زوج به بالا
  واحد (متر/طول)
  قیمت : 45,000 ریال
 • سیم کشی توکار
  واحد (متر/طول)
  قیمت : 32,500 ریال
 • کابل کشی تکفاز توکار
  واحد (متر/طول)
  قیمت : 35,000 ریال
 • کابل کشی تکفاز روکار
  واحد (متر/طول)
  قیمت : 30,000 ریال
 • کابل کشی تلفن 10 زوج به بالا
  واحد (متر/طول)
  قیمت : 40,000 ریال
 • کابل کشی صوتی روکار
  واحد (متر)
  قیمت : 45,000 ریال
 • کابل کشی صوتی توکار
  واحد (متر)
  قیمت : 50,000 ریال
 • کابل کشی سه فاز توکار
  واحد (متر/طول)
  قیمت : 35,000 ریال
 • کابل کشی سه فاز روکار
  واحد (متر/طول)
  قیمت : 30,000 ریال
 • سیم کشی روکار
  واحد (متر/طول)
  قیمت : 200,000 ریال
شروع سفارش
عملیات با موفقیت انجام شد